Prowadzę  działalność gospodarczą pod firmą Brandoholics Maciej Sznitowski, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 41155, NIP 6692420938, REGON 320647188 zarejestrowaną pod adresem Zbyszka z Bogdańca 93/4, 80-419 Gdańsk.